BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Tuesday, November 11, 2014

Thương mái tóc thầy

    
  Nhớ về người thầy đã chia xa
                              Nguyễn Văn Thoan

   Thầy em tóc ngã màu sương
Mà sao vẫn cứ đến trường thầy ơi ! 
  Văn chương nào vướng bụi đường
Phấn  vương sợi bạc - sợi thương đong đầy.

   Thương ôi ! Sương giáng vương thầy
Thương trang giáo án vẫn đây tình đời
   Cao xanh tím cả trời mây
Cầu kiều nối bến đong đầy nhớ thương.
   Ước gì em - những giọt sương
Cuốn  theo chiều gió đừng vương tóc thầy.


     25.10.2014        
Võ Thị Liên

No comments:

Post a Comment