Hàng ngàn người đưa tiễn một cán bộ gương mẫu

Ngày 30-6, hàng ngàn người dân địa phương đã đưa tiễn linh cửu ông Nguyễn Hồng Thanh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình, về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang xã Vạn Trạch (Bố Trạch).
Ông Nguyễn Hồng Thanh là một cán bộ được người dân Quảng Bình tín nhiệm, yêu thương, nể trọng. Đặc biệt là nhân dân huyện Bố Trạch, nơi ông làm Bí thư Huyện ủy từ năm 2001-2009 luôn dành niềm tin vào sự lãnh đạo của ông với đức tính cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Ông là một cán bộ gương mẫu, đạo đức trong sáng, cuộc sống thanh liêm, không màng lợi danh, ở trong căn nhà cấp 4 tại miền quê hẻo lánh Vạn Trạch. Khi còn sống, ông luôn đứng ra giúp dân, bảo vệ người dân trước các việc làm sai trái của một số bộ phận cán bộ nhũng nhiễu nên được người dân tin tưởng.
Sau khi thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Bố Trạch, ông Thanh được điều động giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình. Với cương vị mới, ông càng luôn bám sát mọi mặt đời sống người dân, luôn có mặt ở bất cứ nơi nào người dân cần để lắng nghe và có các đóng góp giúp Tỉnh ủy Quảng Bình các quyết sách kịp thời giúp dân. Ông qua đời ngày 27-6-2014, hưởng thọ 60 tuổi. 
MINH PHONG

Không có nhận xét nào: