VỀ THĂM BIỂN ĐI ANH!

Mình cùng về thăm biển đi anh
Về hỏi thăm con sóng có còn xanh
Ngọn đèn biển đứng một mình có lạnh
Cánh Hải Âu tránh bão...đã về đâu? 


Về đi anh bởi cũng đã từ lâu
Hình con sóng vắng trong những câu chuyện kể
Mình không nhắc hay cố tình lặng lẽ
Hạt cát buồn...khe khẽ một miền đau!


Về đi anh mình thăm biển cùng nhau
Để hỏi vì sao con sóng sớm bạc đầu
Để hỏi vì sao chúng mình lại yêu nhau
Sóng xô bờ nhiều thế vì đâu?


Về đi anh ta thăm biển cùng nhau! 

ST
Xem thêm Video

Không có nhận xét nào: