Chuyện Bẹp Dỏ (P1)(Lưu ý chuyện có sử dụng ngôn ngữ địa phương)
Va bẹp dỏ ơi.
Dạ
Mi có đem dạ về đay khôông?
Dạ mô mà đem về dứa?
Tời ơi là tời mi ngu chi mà đáo để mợ.Nghe dứa tui chạy về hỏi, chi mà oang oang dứa ?

Ôông nội mi hẹ mi đi lớt mô mà ác mơ.Mới đi một chặp mà nói ác ọ.Coi tè ci mỏ bài đáp, tau nói một mà mi đánh hai.Ai dủ, có chi thì nói đi.
Lại đi chợ mua mồi cho bọ mi.có tôm thì mua,khôông có thì mua ít cá nục. Xong lại nơi quán mụ Ánh mua thêm 15 hòn quéng bới 2 xải thau khót dường mực, tau nghe bọ mi nói khi đêm cá nóc hắn xớp hết ồi.
Tui vội cầm tiền dồi di ngay,đứng một méng nựa e nát mả luôn. Da chợ tìm mãi khôông chộ ai bán tôm,lại hàng cá,chộ cị ả bán mớ nục mọng tui mua luôn. Chạy sang quán mệ Ánh mua thau với quéng dồi về.
Mạ ơi mua đủ cả đay dồi nì,bỏ đồ nơi chiếng cho mạ tui xoạn,mới bước vô đến tam cấp thì nghe:va tời là tời con bới cái ngu hết chổ nói dồi.Đời thở dà ai cá nục ươn xình dọt di mà cùng mua về,đồ phá của.
Nghe to tiếng bọ tui nằm khôông nổi dậy hỏi, chi mà oang oang dứa khôông cho ai ngủ ngáy chi cả.
Chơ ôông da mà coi nì,con cấy dượu kẻ ôông,tôm khôông có hắn đi dước mớ cá thúi hinh về nì.chơ con mệ mô mà bán được chọ cá đay mờng hè.
Thôi cá ươn thì lấy mói mà dắc lên cùng được. Chiều tụ chèo bơ da nác 3 xải tụ dắp thêm ít con cá đục nựa là được dồi.tui nghe bọ tui nói,tui da vại mói bốốc vô hỏi, dắc mần dăng bọ hè?Mạ tui ngao ngán, dứa mà cùng hỏi,thôi để đó cho tau,vô đoong loong dượi cấu bo cho xạch mà nấu cơm bới cho bọ mi.Bo cấu xong vô den lả bắc nồi lên lại nghe dặn tiếp. Coi đun củi vừa vừa ợ,gió đàn cơm khê là khôông nên, đậy bàng cho kín kẻ hôi khói. Nấu chín thì bới da nơi cị mũng cho lắng kẻ mà xiu i chừ.
Có chi thì nói luôn đi mạ nờ.Được nác mạ tui mần luôn, con cấy con lứa to ồi,một đốống tuổi tên tôốc ồi,bớt mồm bớt mẹng i với, mần duyên, mần dáng đi mà lấy dôông.
Mi coi con tai cả làng có thà mô hắn dòm đến mi mô nơ.Lo chi mà lo dứa hè,tời xin voi thì tời xin cỏ,mạ cớ ngồi cho vựng.
Dăng mà khôông lo,ngó mi in tấy bom nổ chậm tong dà,bạn bè mi ta có chồng có con cả đó dồi à.
Mặc kể họ, mần dăng tui có chồng là được.
Thôi tau khôông nói với mi nựa mỏi mẹng ồi.Chạy xang dà con bẹp nậy,( chị Hoa Hồng) mà kêu hắn xang đay tụ nói chi.Khi xáng tụ đi thể dục gặp bác Đức Tài,bác nói với tau,từ khi gặp lại thà Duy chộ hắn khác khác dăng ợ.
Các bạn đón đọc phần tiếp sau nhé.

Hoàng Khuê

Những bình luận hàng đầu trên Cộng đồng Lý Hòa Facebook

Không có nhận xét nào: