Khuyến học quê tôi

Mô_tảNhằm động viên khuyến khích các tài năng trẻ của địa phương trong việc học tập và nâng cao trình độ và kiến thức, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quê hương, hội nhập khu vực và quốc tế,
Hằng năm cứ gần đến dịp khai giảng đầu năm học mới Hội khuyến học từ xã đến thôn và dòng tộc lại tổ chức phát thưởng cho những học sinh tiêu biểu có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.
Phát huy những thành quả những năm qua hôm nay vào lúc 19 giờ ngày 16/8/2015, Hội khuyến học Dòng họ Phan Công và Chi hội khuyến học thôn Quốc lộ IA lại tổ chức phát thưởng cho các cháu có thành tích tốt trong năm học 2014 - 2015
Sau đây là một số hình ảnh và video BBT ghi hình được tại buổi lễ
Mô_tả
Đại diện Họ Phan ở huyện Bố Trạch cũng về tham dự
 Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả
Video lễ phát thưởng khuyến học thôn Quốc Lộ IA
Video lễ phát thưởng khuyến học họ Phan Công

Không có nhận xét nào: