YÊU HOA XƯƠNG RỒNG

   Em như loài hoa xương Rồng
Đứng trước gió bão mà không phai mờ
   Cho anh yêu mến bất ngờ
Xót thương anh gửi câu thơ cay nồng
   Anh yêu em hoa Xương Rồng

Chịu sào đứng trước gió đông lạnh lùng
   Anh yêu anh  mến vô cùng
O - Sin lay động cháy bùng tim anh

Hồ Nôốc

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.