QUÊ HƯƠNG TRONG NỖI NHỚ

Bài dư thi :"Tìm hiểu về di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của làng Lý Hòa"

Dù vô Nam hay ta đi ra Bắc
Thật tự hào chợt ai nhắc (Lý Hòa yêu)
Càng nẫu lòng, da diết nhớ bao nhiêu
Thương con sóng mân mê chiều cát bỏng


Nghe chuyện kể, cha ra khơi vào lộng
Bọn Pháp Nhật về bắt lính dồn dân
Nhờ đình chùa cha trốn khỏi thoát thân
Rồi thành lập đội dân quân du kích

Đèo 75 oai hùng  nơi chiến tích
Bao quát tầm nhìn thông suốt biển đông
Con sông Lý đau đớn nhuộm màu hồng
Cùng cầu dài hiên ngang không hề tiếc

Đèo loanh quanh rằng ai có biết
Lại một thời ác liệt đạn bom
Bọn quạ sắt thiêu cháy đen ngòm
Là mục tiêu của quân thù giặc Mĩ

Đây đá Bụt, rất bình thường giản dị
Nâng tầm cao cho đơn vị phòng không
Anh Bắc anh Bơn từng lập chiến công
Cùng hạ gục quạ sắt không giặc lái

Cầu mẹ Còm, lái xe còn nhắc mãi
Phở ông Hương vẫn vọng lại chân đèo
Ra Bắc vô Nam ai đã mang theo
Đều thiết tha mong ghé về nơi ấy

Thương vành nôi đã một thời máu chảy
Sóng thì thầm ôm Đá Nhảy mân mê
Bãi Sếp ung dung chào đón khách về
Ngắm phố Thơ mà chẳng hề sợ nắng

Ở xứ người nhưng tình con sâu lắng
Chùm khế ngọt ơn nặng, Lý Hòa ơi
Vọng câu dân ca mẹ lại ru hời
Làm hành trang suốt cuộc đời con mãi

        Hồ Nôốc

Không có nhận xét nào: