Trở về dòng sông tuổi thơ

TRỞ mình ta nhớ tuổi ấu thơ
VỀ trong kí ức tuổi dại khờ
DÒNG đời như một vần thơ cũ
SÔNG vẫn còn đây những lời ru
TUỔI mộng ngày xưa còn đâu đó
THƠ thẩn nhìn quanh nhớ con đò

Nhật Nguyễn

Không có nhận xét nào: