Trở về dòng sông tuổi thơ

TRỞ mình ta nhớ tuổi ấu thơ
VỀ trong kí ức tuổi dại khờ
DÒNG đời như một vần thơ cũ
SÔNG vẫn còn đây những lời ru
TUỔI mộng ngày xưa còn đâu đó
THƠ thẩn nhìn quanh nhớ con đò

Nhật Nguyễn

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.