Tọa đàm 85 năm thành lập Hội Nông Dân Việt Nam

Sáng nay ngày 12 tháng 10 năm 2015, tại hội trường UBND xã Hải Trạch được sự nhất trí của Thường Vụ Đảng Ủy, Hội Nông Dân xã Hải Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình tổ chức Tọa đàm 85 năm thành lập Hội Nông Dân Việt Nam (14.10.1930 - 14.10.2015). Tham dự với buổi lễ có đại diện lãnh đạo xã,  lãnh đạo thôn, đại diện các ban ngành cấp xã và gần 100 đại biểu đại diện cho các Chi hội nông dân của các thôn.


Đ.c Nguyễn Quang Hiếu, CT HND xã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 85 năm trưởng thành và phát triển của HND VN nói chung và HND xã nhà nói riêng.

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Nông dân Việt Nam ( 14/10/1930 – 14/10/2015 ) tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nghị quyết đại hội Đảng các cấp ( nhiệm kỳ 2015-2020 ). Nghị quyết đại hội nông dân Việt Nam lần thứ VI, NQ đại hội nông dân tỉnh Quảng Bình lần thứ IX và NQ đại hội lần thứ XI hội nông dân Huyện Bố Trạch. Ban thường vụ Hội nông dân xã phát động phong trào thi đua, với những nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành cho cán bộ, hội viên nông dân thông qua việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và giải quyết, đề xuất những vướng mắc, bức xúc trong hội viên, phản ánh trung thực kịp thời và có chứng kiến của tổ chức hội để phản ánh với Đảng, nhà nước xây dựng chủ trương chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, tích cực góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Công tác tuyên truyền giáo dục cần gắn liền với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ hội viên.
Triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình của hội các cấp đưa NQ đại hội đại biểu nông dân xã lần thứ IX, huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2012-2017 đi vào cuộc sống.

2. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội gắn liền với hiệu quả hoạt động 3 phong trào thi đua của trung ương Hội, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu thi đua của các cấp Hội đề ra. Khắc phục phong cách làm việc hành chính xa rời thực tế, có kế hoạch bám sát thực triển, có kiểm tra đánh giá và tổng kết phong trào điển hình tiên tiến để hội viên nông dân học tập và làm theo.

3. Hội cần chủ động xây dựng cũng như kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phát triển khu vực nông thôn. Tăng cường phối kết hợp tổ chức tập huấn cho nông dân chuyển giao khoa học kỷ thuật tiến bộ, công nghệ mới về đánh bắt thủy hải sản, chế biến và bảo quản hàng tươi sống, phát triển các ngành nghề kinh doanh đa dạng và xuất khẩu lao động. Tiến hành tổng kết đánh giá, rúi kinh nghiệm, để phổ biến rộng rãi trong cán bộ hội viên nông dân.

4. Chủ động phát huy sức mạnh từ nội lực, nổ lực vươn lên và tích cực phối hợp hoạt động để tạo ra nguồn đủ mạnh, đảm bảo hoạt động công tác của Hội, bám sát chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng quỹ hội. Liên kết với các ban ngành các loại hình doanh nghiệp trên các lĩnh vực KT-VH- XH-QPAN  với phương châm được việc, được tổ chức, có kinh phí hoạt động nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác xây dựng, cũng cố tổ chức hội nông dân ngày càng vững mạnh.

5. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm và thực hiện nhiệm vụ công tác hội phải gắn liền với việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu nông dân xã và Hội nông dân Huyện lần thứ IX –X nhiệm kỳ 2012-2017.

Trải qua 85 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, giai cấp nông dân đoàn kết một lòng cùng với giai cấp công nhân, tầng lớp trí thức và các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, góp phần cùng cả xã, huyện, tỉnh cùng cả nước thực hiện mục tiêu: “ Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Video  đang chỉnh sửa tự động : https://youtu.be/w3_2q_fC3NM
Không có nhận xét nào: