Đỉnh đồng, lư hương dự kiến đặt ở chùa Lý Hòa

Hôm nay BBT nhận được email của anh Nguyễn Đình Bảy là cháu của bác Phan Hải chuyển về một số hình ảnh về đỉnh đồng ( bộ lư hương) cho chủ đầu tư Phan Hải tham khảo để bố trí tại chùa Lý Hòa. Theo nguyên văn trong email thì đỉnh đồng cao khoảng 1,37 mét được  đặt ở dưới đất giữa bàn thờ Phật Thích Ca, thẳng và ngay cạnh Bát nhang.

Theo như bác Phan Hải chủ đầu tư thì bộ lư hương được đặt ở chùa sẽ có 3 bộ đặt ở 3 pho tượng chính ở chính điện chùa ( 1 bộ lớn  và 2 bộ nhỏ).
Hình ảnh chỉ mới sơ lược để tham khảo, khi nào 3 bộ lư hương được chuyển về chùa Lý Hòa BBT sẽ tiếp tục đăng tải đến bạn đọc.