Đỉnh đồng, lư hương dự kiến đặt ở chùa Lý Hòa

Hôm nay BBT nhận được email của anh Nguyễn Đình Bảy là cháu của bác Phan Hải chuyển về một số hình ảnh về đỉnh đồng ( bộ lư hương) cho chủ đầu tư Phan Hải tham khảo để bố trí tại chùa Lý Hòa. Theo nguyên văn trong email thì đỉnh đồng cao khoảng 1,37 mét được  đặt ở dưới đất giữa bàn thờ Phật Thích Ca, thẳng và ngay cạnh Bát nhang.

Theo như bác Phan Hải chủ đầu tư thì bộ lư hương được đặt ở chùa sẽ có 3 bộ đặt ở 3 pho tượng chính ở chính điện chùa ( 1 bộ lớn  và 2 bộ nhỏ).
Hình ảnh chỉ mới sơ lược để tham khảo, khi nào 3 bộ lư hương được chuyển về chùa Lý Hòa BBT sẽ tiếp tục đăng tải đến bạn đọc.
BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.