Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình đồng hành cùng ngư dân xã Hải Trạch

Cảng vụ Hàng Hải Quảng Bình là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại tỉnh Quảng Bình, Sau hơn 15 năm đi vào hoạt động, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình đã đóng góp tích cực trong công tác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển, vùng nước quản lý. 

Hôm nay ngày 10 tháng 6 năm 2016. nhằm nhằm hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam Cảng vụ Hàng Hải Quảng Bình tổ chức chương trình đồng hành cùng ngư dân xã Hải Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.
Tham dự buổi lễ có về phía CVHHQB có ông Lê Minh Tuấn PGĐ CVHHQB dẫn đầu đoàn, về phía địa phương có các đồng chí đại diện Đảng Ủy,  UBND, UBMTTQVN. Ban ngành cấp xã, và 50 ngư dân đại diện cho toàn bộ ngư dân trong toàn địa phương cũng có mặt tham dự.
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được Chính phủ quy định trong Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06/3/2009. Tại Công văn số 950/TTg-KTN ngày 12/6/2009, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương ven biển tổ chức từ ngày 01 đến ngày 08 hàng năm, để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 05 tháng 6) và Ngày Đại dương thế giới (ngày 08 tháng 6); Quyết định số 373/2010/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam” cũng được ghi trong các nhiệm vụ cụ thể. Như vậy, việc tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam đã có căn cứ pháp lý.
Chính vì điều đó mà CVHHQB tổ chức Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam nhằm tôn vinh giá trị của biển, hải đảo và để bầy tỏ mối quan tâm gắn bó của con người với biển, đảo. Mục tiêu của việc tổ chức Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam là nâng cao nhận thức cho cộng đồng và các nhà ra quyết định về vai trò quan trọng của biển, đảo trong đời sống qua đó cổ vũ các hành vi bảo vệ sự bền vững của biển.
Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực lớn về kinh tế biển. Đồng thời với việc đẩy mạnh chương trình hành động cụ thể để nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển.

Tổ chức Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2016, đồng hành cùng ngư dân xã Hải Trạch ngày hôm nay của CVHHQB nhằm tuyên truyền cho bà con ngư dân tiếp tục bám biển, khẳng định chủ quyền mà các thế hệ cha ông đã xác lập trên vùng biển và các hải đảo Việt Nam, khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như trách nhiệm của mọi người trong việc gìn giữ, bảo vệ tài nguyên môi trường, khai thác sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên biển phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của cả nước.
Nhân dịp này các đ/c CVHHQB cũng cung cấp hướng dẫn cho bà con ngư dân những thông tin cần thiêt về phòng chống tai nạn thương tích, phòng tránh tố lốc, giông bão trên biển và một số danh bạ điện thoại cần thiết để bà con liên hệ khi cần. CVHHQB cũng trao 50 áo phao cho bà con ngư dân và 1 xuất quà bằng tiền mặt 1 triệu đồng cho ngư dân Phan Thắng bị chìm thuyền mất hết tài sản trong đợt tố lốc ngày 13 tháng 5 năm 2016.
>>> Video