TÌNH ĐỒNG HƯƠNG

Gặp em ở một nơi rất xa
Giọng quê mình sao ấm quá
Khuôn mặt, thoáng nhìn, sao xa lạ
Tình đồng hương bỗng hóa thân quen


Vũng Tàu 10.2016
Phạm Quang Ngọc

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.