Sơ kết cuộc vận động

Từ 1 cuộc vận động trở thành 3 cuộc vận động trong thời điểm gần nhau trong gần 1 tháng. BTC Cộng đồng Facebook Lý Hòa  từ việc chủ động xuất tiền cho gia đình mệ Đất ứng trước để cứu đôi chân cho anh Chính và đến lúc bị động vì cùng sau đó vài ngày có thêm 2 trường hợp khó khăn khác cần sự trợ giúp của Cộng đồng. Với nguồn lực có hạn và quan trọng là sự sẻ chia từ những nhà hảo tâm đến hôm nay tạm thời BTC sơ kết cuộc vận động. Với số tiền vận động được BTC đã trao cho các hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua và sẽ trao tiếp trong thời gian sắp đến vì một số nguồn tiền chưa đến được tay BTC.
Qua trang tin lyhoa.vn BTC xin cảm ơn các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã nhiệt tâm ủng hộ các gia đình khó khăn và đồng hành cùng BTC trong các cuộc vận động. Xin chúc mọi người dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống.1, Gia đình Hồng Loan: 5.000.000 đồng
2, Gia đình Anh Nguyen : 200$ = 4.200.000 đồng
3, Bốn chị em ở Hàn Quốc: 2.500.000 đồng
4, Hoàng Hậu : 300.000 đồng
5, Thu Minh: 200.000 đồng
6, Hoàng Yến Nhi: 200.000 đồng
7, Hồ Ngọc Huy: 300.000 đồng
8, Ha Quang: 200.000 đồng
9, Nguyễn Kim Anh: 200.000 đồng
10, Rèm Màn Hà Hảo: 200.000 đồng
11, Huong Hoàng: 300.0000 đồng
12. Người dấu tên: 200.0000 đồng
13, Phan Ánh Quyên: 200.000 đồng
14, Huong Hoa: 200.000 đồng
15, Phan Tuyết : 200.000 đồng
16, Loan Phuong: 300.000 đồng
17, Hồ Ái Thanh: 500.000 đồng
18,  ( Hồng ngân 1000đt . Chị thảnh 500đt , Chị Lân 500đt, Chị Lan 500đt, Huy 500đt , Nhung Hiền 500 đt ) ở Đài Loan = 3.100.000 đồng
19, Cháu Thùy Dung : 1.000.000 đồng
20, Ngalon Ho : 500.000 đồng
21, Người giấu tên ở QLIA : 300.000 đồng
22, Phương Nguyễn 500.000 đồng
Tống thu: 20.600.000 đồng
Tổng chi: 18.5000.000 đồng
Tồn: 2.100.000 đồng,

Không có nhận xét nào: