Văn bản miễn giảm học phí cho học sinh vùng ảnh hưởng Formosa

Văn bản này được UBND xã cung cấp, các gia đình có học sinh, sinh viên theo học các trường  tham khảo để thực hiện.


No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.