Văn bản miễn giảm học phí cho học sinh vùng ảnh hưởng Formosa

Văn bản này được UBND xã cung cấp, các gia đình có học sinh, sinh viên theo học các trường  tham khảo để thực hiện.


Không có nhận xét nào: