Hình ảnh gửi bác Phan Hải

H 1
H 2

H 3

H 4
H5
H 6
H 7
H 8
H 9
H 10

H 11
H 12
H 13
H 14
H15
H 16
H 17

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.