Hình ảnh gửi bác Phan Hải

H 1


H 2
H 3

H 4

H 5
 
H 6

H 7

H 8

H 10

H 11

H 12

H 13

H 14

H 15

H 16

H 17

H 18

H 19

H 20

H 21

H 22

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.