CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN CÁCH LY Y TẾ

 
Xem thêm - Link cập nhật các ổ dịch: 

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.