DANH SÁCH TIÊM VẮC XIN PFIZER MŨI 1

 Danh sách tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer vào buổi sáng ngày 03/12/2021

( chỉ mang tính tham khảo, danh sách cụ thể UBND đã chuyển về thôn)

Bấm vào hình để xem


 Danh sách tiêm mũi 2 vắc xin Pfizer vào buổi sáng ngày 03/12/2021 cho những người đã tiêm mũi 1 ngày 9/11 ( chỉ mang tính tham khảo, danh sách cụ thể UBND đã chuyển về thôn)
Bấm vào hình để xemKhông có nhận xét nào: