TIÊM CHỦNG PHÒNG COVID -19

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid -19 bao phủ vắc xin trong toàn xã nhất là các cụ ông cụ bà, những người đi làm ăn xa, đánh cá xa bờ, ốm đau bệnh tật chưa được tiêm đủ liều vắc xin . Ngày 12 và 13.05.2022, Trạm Y Tế Hải Phú tổ chức tiêm vét Vắc xin phòng bệnh Covid-19.

👉Loại Vắc xin: Pfizer.

👉Đối tượng: Từ 12 tuổi trở lên bao gồm

- Tiêm mũi 1 cho những người chưa tiêm

-Tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ 21 ngày trở lên đối với Vắc xin Pfizer và đủ 28 ngày trở lên đối với các loại vắc xin khác ( ngoại Trừ vắc xin VeroCell )

-Tiêm mũi 3 cho những người đã tiêm mũi 2 đủ thời gian 90 ngày ( 3 tháng).

- Tiêm mũi 3 bổ sung cho những người đã tiêm 2 mũi cơ bản bằng vắc xin VeroCell, thời gian mũi 3 cách mũi 2 là 28 ngày

- Tiêm mũi 4  liều nhắc lại cho những ai đã tiêm đủ 3 mũi ( trong đó gồm 2 mũi cơ bản là vắc xin Vero Cell và mũi 3 là một trong những loại vắc xin Astazeneca, Modena, Pfize, Vero Cell.) tính thời gian từ khi tiêm mũi 3 là 90 ngày ( 3 tháng ).

👉 Những ai ốm đau không thể di chuyển được đến TYT để tiêm thì gia đình báo đến số điện thoại 0912414848 để TYT sắp xếp tiêm tại nhà.

Sau đây là danh sách của những người đã tiêm mũi 3 vắc xin VeroCell vào ngày 28/01/2022  tính đến nay đã đủ thời gian tiêm nhắc lại mũi 4.Không có nhận xét nào: