Chi tiết bảng lương cán bộ xã được áp dụng từ ngày 1/7/2023

Cập nhật chi tiết bảng lương cán bộ xã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 sau khi tăng lương cơ sở. 

Vào ngày 11/11/2022, Quốc Hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. 

Theo đó, từ ngày 1/7/2023, sẽ thực hiện tăng lương cơ sở cho các cán bộ, công chức, viên chức từ 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương sẽ tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành.

Hiện mức lương cơ sở đang được áp dụng ở mức 1,49 triệu đồng/tháng. 

Chính vì thế mức lương cán bộ cấp xã cũng sẽ được tăng theo mức tương ứng. 

Chi tiết bảng lương cán bộ xã được cập nhật mới nhất

  


Nguồn:https://tinmoi.vn/chi-tiet-bang-luong-can-bo-xa-duoc-ap-dung-tu-ngay-1-7-2023-d307-011625711.html?fbclid=IwAR1H4nQKqvhq-HCMWEXXn56JWZi_-9gNX-Z-KkVyPIfifoAsHCX0EnkRXgU

Không có nhận xét nào: