HỌA TỪ MIỆNG MÀ RA

"Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"

Con người ai chẳng biết đau

Nỡ dùng miệng lưỡi hại nhau sao đành?


Dẫu rằng "thanh giả tự thanh"

Nhưng sao tránh khỏi ô danh, tiếng đời

Ăn có chỗ, ngồi có nơi

Nói ra phải biết chọn lời đúng sai.


Vô duyên sánh với khôi hài

Cách nhau sợi chỉ mảnh mai vô cùng

Biết thì thưa thớt, bằng không

Cứ ngồi yên đấy dốc lòng lắng nghe.


Đừng vội chia phái, kéo bè

Chuyện không nói có, chuyện Hè nói Thu

Đừng gieo oán, chuốc thêm thù

Nghiệp đời vay trả, phiền ưu nhận về. 


                           Tác giả: Kimmi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Họa từ miệng mà ra

Buôn chuyện

Lúc về già

Nhịn

=Phúc tại tâm

Nhịn đâu phải dễ

Miền quê vẫn đợi

Mặc kệ miệng đời

Phụ nữ chớ để tim đau

Ai thiên vị ai

Quy luật đời người

Thầy trở về

Lên 6

Cách trả thù tốt nhất

Buông bỏ

Bức thư mẹ gửi con trai

Đứa con vô ơn

Không có nhận xét nào: