Nhạc nền ngâm thơ

Để tiện cho mọi người ngâm thơ, gửi bài.  lyhoa.vn đưa thêm bài "nhạc nền ngâm thơ" dành cho những người yêu thơ, bao gồm tông si thứ và tông la thứ để bạn đọc lựa chọn .
Liên hệ với Admin

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.