Vang mãi tên anh

Ngoài bảy mươi vẫn còn tươi roi rói 
Cả tấm lòng sáng chói tận mai sau 
Cùng tuổi xuân bôn ba dưới bong tàu 
Tìm no ấm, nghèo giàu theo thời thế. 

Nay chiều tà, anh quay về xứ mẹ 
Đáp lòng thành, tô vẽ mới quê hương
Nơi chôn nhau, trăm mến ngàn thương 
Để vun đắp cho con đường phố trẻ 

Những chiều nồm nam ru nhè nhẹ 
Các công trình cứ mạnh mẽ thi công 
Tiếng ác, tiếng thơm xáo trộn tận đáy lòng 
Chẳng nãn chí, mà cũng không lùi bước 

Tình quê hương và tình yêu đất nước 
Chắp cánh chim non, thỏa được tung bay 
Cho chuông chùa, vang vọng lại mỗi ngày 
Cho liệt sĩ, được gặp may siêu thoát

Sóng làng quê hảy ca hảy hát
In dáng anh trên cát chói chang 
Lý Hòa ơi! con cháu cứ ca vang 
Người anh cả của quê nhà trẻ mãi. 

Hồ Nôốc 9 / 2 /2012


Liên hệ với Admin 

Không có nhận xét nào: