7 trường hợp được sinh con thứ ba

Nếu cả hai vợ chồng hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người, hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì được sinh con thứ ba.
Có gia đình sẽ có 3 con mà vẫn không vi phạm quy định. Đây là 1 trong 7 trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con căn cứ theo Nghị định số 20/2010/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 8/3/2010.
6 trường hợp còn lại không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con:
- Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh 3 con trở lên;
- Cặp vợ chồng đã có 1 con đẻ, sinh lần thứ 2 mà sinh 2 con trở lên;
- Cặp vợ chồng sinh lần thứ 3 trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có 1 con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi;
- Cặp vợ chồng sinh con thứ 3, nếu đã có 2 con đẻ nhưng 1 hoặc cả 2 con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.
- Cặp vợ chồng mà 1 hoặc 2 người đã có con riêng (con đẻ), chỉ sinh 1 hoặc 2 con trong 1 lần sinh. Quy định này không áp dụng cho trường hợp tái hôn giữa 2 người đã từng có 2 con chung trở lên và hiện đang còn sống;
- Phụ nữ chưa kết hôn sinh 1 hoặc 2 con trở lên trong cùng 1 lần sinh.
Theo Mai Hương
Chinhphu.vn

Không có nhận xét nào: