HẠN CHẾ SINH CON THỨ 3

Bài XV
HẠN CHẾ SINH CON THỨ 3

       Gia tăng dân số hiện nay là vấn đề bức xúc của xã hội . ở nước ta hiện nay dân số mỗi ngày tăng lên một xã,mỗi tháng tăng một huyện mỗi năm lại tăng thêm một tỉnh (khoảng 2 tiệu người)
     Đặc biệt nhất là tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của toàn quốc nói chung còn rất cao.Riêng ở xã ta tỷ lệ sinh con thứ 3 còn > 30%.Như vậy đẫ ảnh hưởng không nhỏ đến chính sách dân số và gia đình của nhà nước.
Không phải không có lí khi chính sách dân số và gia đình của nhà nước đưa ra mỗi cặp vợ chồng nên chỉ sinh từ 1 đến 2 con , đã qua rồi cái thời có ý nghĩ“ trời sinh voi sinh cỏ„Trọng nam khinh nữ,khi kết hôn xong người phụ nữ chỉ biết đến chức năng nội trợ gia đình và sinh đẻ.Sự phát tiển kinh tế trong thời đại ngày nay vừa tạo điều kiện cho người phụ nữ tham gia công tác xã hội và tham gia làm kinh tế chính trị.Nhưng bùng nổ dân số đã làm cho quỹ đất sản xuất ngày càng eo hẹp,môi trường ô nhiễm và kéo theo nền kinh tế chậm phát tiển, nạn thất học ,thất nghiệp và các tệ nạn xã hội  đã đang xẫy ra hàng ngày làm suy yếu cả a ninh chính trị kinh tế của đất nước.
    Vậy vấn đề đặt ra là hạn chế sự phát tiển dân số và nâng cao chất lượng dân số là một vấn đề quan trọng được  Đảng và nhà nước ta rất quan tâm.
“Dù sinh con trai hay gái chỉ nên sinh một hoặc hai con„ .khoảng  cách sinh con >5 năm.Có được như vậy  mới nâng cao ổn định được sức khoẻ cho cả bà mẹ lẫn con cái, Bà Mẹ có thời gian tham gia công tác xã hội, làm kinh tế nuôi dạy con cái trưởng thành.
Vấn đề bùng nổ dân số không chỉ dùng lại trách nhiệm ở một cấp một ngành mà là toàn xã hội cần tham gia để chất lượng dân số của đất nước ngày càng phát tiển .Nhằm không ngừng nâng cao sức khoẻ cho mọi người đặc biệt là
các bà mẹ,ổn định a ninh chính trị,phát tiển kinh tế đất nước./.      
                        
 

Không có nhận xét nào: