Sư phụ

Chồng đi công tác về mua một Con vẹt trống tặng vợ và thả chung vào lồng có con vẹt cái mà vợ anh hết mực yêu chiều thì Chú vẹt mới giở trò bậy bạ.
Thấy vậy chị vợ liền lôi chú vẹt ra nhổ một sợi lông trên đầu chú vẹt cho chừa thói làm bậy.
Một hôm thấy một ông sư đi qua cửa con vẹt kêu loạn nhà lên chào sư phụ. Thấy lạ chị vợ ra hỏi vẹt thì được biết :
Tôi mới làm có một cái mà bị nhổ một cái lông chắc ông kia phải cao thủ lắm đấy nhỉ ?

Không có nhận xét nào: