Lịch công tác tuần 38

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                        ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 38  THÁNG  9 NĂM 2011


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2     19.9.011
Trang
Phong
Thuân
Trang
Trang
Phong

Lựu, Phương
Phượng, Thuân

3       20.9.011
Phương
Trang
Thuân
Lựu
Thuân
Phượng
Phương

Trang


4      21.9.011
Thuân
Phượng
Thuân
Lựu
Thuân
Phượng
Phong
Phương


5        22.9.011
Phong
Thuân
Thuân
Lựu
Trang
Phượng
Phong
Thuân


6        23.9.011
Phượng
Lựu
Thuân
Lựu
Trang
Phượng
Phương
Phong


7       24.9.011
Lựu
Phương
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Phượng, Thuân, Hoa, Phong, Trang
CN     25.9.011
Trang
Phong
Thuân
Trang
Trang
Phong
Lựu, Thuân,Hoa, Phượng, Phương


CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày

       Ghi chú
2
Tuần 39 Lựu lên KH khám học sinh, Người Cao tuổi 
3
20.9 Phong M, T, HA, Họp TYT, Họp YTB
4
21.9 Trang khám người nghèo,  Phương làm M, N, HA
5
23.9.  Trang khám trẻ < 6t
6
  Tiêm AT cho HS nữ lớp 9 Trường THCS

7


Cn


TRƯỞNG TRẠM                                                                             NGƯỜI LÊN LỊCH


In bài này

Không có nhận xét nào: