THÔNG BÁO

Hiện tại do tên miền của blog Trạm Y Tế Hải Trạch quá dài    http://tythaitrach.blogspot.com lại khó nhớ, nên chúng tôi chủ động đăng ký tên miền miễn phí ngắn gọn và dễ nhớ hơn, các thành viên và bà con có thể truy cập vào một trong các địa chỉ sau để xem trực tiếp :
http://lyhoahaitrach.tk
http://ytht.tk 
Khuyến cáo nên dùng http://tythaitrach.blogspot.com  tuy khó nhớ nhưng đây là nền tảng của bloger nên khi tuy cập web chạy ổn định và nhanh hơn.                                                          
                                                                                              Trưởng Trạm
                                                                                                            
                                           Bs Hồ Văn Thuân