Hội thảo xây dựng kế hoạch hành động PCBLGĐ ở Hải Trạch

                                                       Bạo lực gia đình đã để lại hậu quả nghiêm  trọng cả thể chất lẫn tin thần và làm gia tăng sự ly hôn, ly thân. Theo báo cáo của ban pháp chế về thẩm tra báo cáo của tòa  án nhân dân Huyện Bố trạch tại kỳ họp HĐND lần thứ 14 ngày 15 tháng 12 năm 2009 cho biết "Hiện tượng BLGĐ và Bình đẳng giới bị xâm hại nghiêm trọng, tình tạng ngược đãi, đánh đập, hành hạ vợ con diễn biến phức tạp trong nông thôn, tình tạng ly hôn tăng nhanh, việc phụ nữ đâm đơn ly hôn chiếm 69,7% ". Năm 2010 tăng lên 115 vụ trong đó chủ yếu là ly hôn vì bạo lực gia đình và tranh chấp nhau về tài sản vợ chồng, con cái.

Ngày 29 tháng 9 năm 2011. Tại hội trường UBND xã Hải Trạch diễn ra hội thảo xây dưng kế hoạch hành động Phòng chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ)  . Tham dự hội thảo có các đ/c Giảng viên PCBLGĐ TW, Các đ/c chí thay mặt cho Hội phụ nữ Huyện, Đại diện Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Các Trưởng, phó ban ngành cấp xã và các đ/c Bí thư, Trưởng thôn trên địa bàn xã Hải Trạch cũng có mặt


Sau khi nghe đ/c Võ Thế Huy Trưởng ban chỉ đạo BLGĐ xã khai mạc, các thành viên được giảng viên hướng dẫn các văn bản pháp quy của nhà nước liên quan đến PCBLGĐ,  kế hoạch hành động PCBLGĐ Huyện Bố Trạch giai đoạn 2010 - 2015 và cách xây dựng kế hoạch  kế hoạch PCBLGĐ tại địa phương, các thành viên được chia theo nhóm  xây dựng kế hoạch, để các thành viên và giảng viên góp ý hoàn chỉnh kế hoạch hành động. Hy vọng rằng sau Hội nghị hội thảo xây dưng kế hoạch hành động PCBLGĐ các thành viên trong ban chỉ đạo từ cấp xã phường đến thôn xóm xây dựng tốt kế hoạch hành động PCBLGĐ để giảm thiểu tối đa hành vi bạo lực gia đình trong toàn xã.
Đ/c Võ Thế Huy khai mạc hội thảo
Giảng viên PCBLGĐ T.Ư 

Đại diện phụ nữ Huyện


Thảo luận, viết kế hoạch theo nhóm
Thay mặt nhóm các thành viên báo cáo kế hoạch