UBDN xã Hải Trạch - Họp Ban phòng chống bão lụt

Chiều nay 26 tháng 9 năm 2011. Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt xã Hải Trạch tiến hành họp tại hội trường UBND xã. Tham dự buổi họp có các đ/c thay mặt Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMT xã và các đ/c chí trong Ban phòng chống bão lụt xã. Thay mặt BCĐ đ/c Hồ Thăng Long Chủ Tịch UBND xã triển khai các văn bản hướng dẫn của BCĐ phòng chống lụt bão UBND Tỉnh Quảng Bình và UBND Huyện Bố Trạch về việc chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 4.

Đ/c Chủ Tịch nêu bật đặc điểm tình hình của địa phương, nêu ra các tình huống có thể xảy ra trước trong và sau khi bão lụt và phương án giải quyết. Đ/c cũng phân công rỏ trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức ban ngành và thành viên của Ban phòng chống bão lụt xã, để huy động tối đa mọi nguồn lực tại chổ của địa phương để ứng phó với cơn bão số 4,  nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.
In

Không có nhận xét nào: