Dáng anh


          (Kính tặng người con có tấm lòng vàng
                         với quê hương Hải trạch

        Anh như chim Hải âu

  Sải xa tung cánh năm châu đất người

        Bao năm trên biển trùng khơi

                                       Dẫu xa vẫn nhớ khoảng trời quê hương

                                                               *
                                                            *     *

                                         Thành tâm dâng một nén nhang

                                   Ông bà tiên tổ quê hương sinh thành

                                          Hóa thân hoa phượng , bằng lăng

                                    Cho đàn em nhỏ tung tăng đến trường

                                           Sẻ chia bao mảnh đời thường

                                   Ngọn đèn bến nước, quê hương bao đời

                                                           *
                                                         *   *

                                            Anh như những cánh chim trời

                                   Soi bao thế hệ sáng ngời dáng anh

                                                   2-2010
                                                Khắc Hiền
Biển Lý HòaIn ra