Khảo sát xây dựng nhà tình nghĩa cho bệnh nhân Phong

Bà Lê Thị Lẹ

Theo kế hoạch hỗ trợ bệnh nhân Phong nghèo, sáng nay đại diện TTYTDP Huyện Bố Trạch phụ trách chuyên khoa da liễu về làm việc với UBND xã Hải Trạch và TYT Hải Trạch khảo sát đắn giá những bệnh nhân Phong thuộc hộ nghèo để kịp làm hồ sơ gửi TTPCBXH Tỉnh Quảng Bình xét duyệt xây dựng nhà tình nghĩa.
Qua khảo sát đoàn đã nhất trí chọn bà Lê Thị Lẹ thuộc bệnh nhân Phong đang được quản lý là hộ nghèo.
không nơi nương tựa để gửi hồ sơ cho  TTPCBXH Tỉnh xét duyệt.
Bà Lê Thị LẹIn ra