Lịch công tác tuần 40


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TYT XÃ HẢI TRẠCH                            Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc


LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH

Tuần 40  THÁNG 10 NĂM 2011
Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2          3.10.11
PHƯỢNG
LỰU
THUÂN
THUÂN
TRANG
PHƯỢNG

PHONG,


3       4.10.11
LỰU
PHƯỢNG
THUÂN
TRANG
LỰU
TRANG
THUÂN (BÙ T7)

4       5.10.11
TRANG
THUÂN
THUÂN
THUÂN
THUÂN
TRANG
LỰU, PHƯỢNG
(BÙ T7)

5         6.10.11
PHƯƠNG
LỰU
THUÂN
LỰU
LỰU
PHƯƠNG
TRANG
PHƯỢNG
(Bù T2)

6         7.10.11
THUÂN
PHƯỢNG
THUÂN
THUÂN
TRANG
PHƯỢNG
PHƯƠNG
LỰU (Bù CN)

7     8.10.11
PHONG
PHƯƠNG
THUÂN
TRANG
TRANG
PHONG
THUÂN
LỰU, HOA

CN      9.10.11
PHƯỢNG
TRANG
THUÂN
THUÂN,
THUÂN
PHƯỢNG
LỰU.
HOA, PHƯỢNG,
PHONGCÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày

       Ghi chú
2
PHƯƠNG NHẬN VACCIN VNNB MỦI 2
Nộp văn bằng chứng chỉ. đ/c Trang tập hợp
Tập trung phòng chống bão số 6
theo kế hoạch

10 -14/10. cử 3 YTTB tập huấn (TYTDP)
3
PHƯỢNG+YTTB TIÊM VNNB +HỌP YTTB
4
TRANG Khám BHYT
5
Tập trung hoàn chỉnh sổ khám sức khỏe HS, NCT, NTT
Lựu,  YTTB
6
BS THUÂN TỔNG KẾT BA
7

Cn

TRƯỞNG TRẠM                                               NGƯỜI LÊN LỊCH


Bs Hồ Văn Thuân                                                 Phan Thị Phượng

In