Thời tiết nguy hiểm, cơn bảo số 6


TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG - CƠN BÃO SỐ 6
        Ghi chú hình ảnh:
 Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
 Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10
 Vùng tâm bão có thể đi qua
   Vị trí tâm bão đã qua
   Vị trí tâm bão dự báo
   Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đã qua
   Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới dự báo

*Các bản tin tiếp theo được cập nhật tại đây


Vị trí và cường độ hiện tại
Giờ địa phương (GMT+7)
Ngày
Vị trí
Loại
Tốc độ gió cực đại

10
Chủ nhật,02/10/2011
16.5
117.6
TY
120 km/giờVị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT+7)
Ngày
Vị trí
Loại
Tốc độ gió cực đại

10
Thứ hai,03/10/2011
16.8
114.7
TY
139 km/giờ

10
Thứ ba,04/10/2011
17.3
111.4
TY
139 km/giờ

10
Thứ tư,05/10/2011
17.8
108.3
TY
130 km/giờ(Nguồn từ TTKTTVQG) In