Chim về tổ

Chim nhớ tổ

Chim lại về với cây

Thầy cô nhớ trường

             Thương trẻ

                       Hội tụ

                           Tình ấp ủ về đây

Ôn bài ca sứ sở

Lắng động trong nhịp thơ

Gió mưa không mất tổ

Bão tố chẳng gãy cành

Bởi trong mắt có trời xanh

Trong tim có cờ đỏ

Thầy trò tình gắn bó

Đưa các trò sang sông

                                    20-11-1995
                                                       Hồ Đình TyIn ra


BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.