Trường THCS xây dựng thêm 4 phòng chức năngNhằm để đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh Trường Trung học cơ sỡ Hải Trạch, được sự hỗ  trợ đầu tư của Nhà nước về vốn  để xây thêm 1 nhà 2 tầng gồm 4 phòng chức năng. Hiện tại đã khởi công xây dựng sắp hoàn thiện phần móng.
In ra


BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.