Trường THCS xây dựng thêm 4 phòng chức năngNhằm để đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh Trường Trung học cơ sỡ Hải Trạch, được sự hỗ  trợ đầu tư của Nhà nước về vốn  để xây thêm 1 nhà 2 tầng gồm 4 phòng chức năng. Hiện tại đã khởi công xây dựng sắp hoàn thiện phần móng.
In ra