Chuông và trống Chùa Lý Hòa sắp hoàn thiện

Ảnh : Phan Hải
Chuông trống là một trong các loại pháp khí của Phật giáo. Sở dĩ gọi là Bát-nhã (phiên âm của chữ “prajn~aa” (S) có nghĩa là “trí tuệ”) vì công năng của chúng là để thức tỉnh lòng người, có khả năng đánh động tâm linh của người nghe. Chuông Trống Bát-nhã là danh từ chung để chi đại hồng chung  Chuông rất lớn và Trống lớn, thường được đặt hai bên trái phải của chánh điện.
Hiện nay Chuông và trống Chùa Lý Hòa sắp hoàn thiện
Chuông Chùa được đúc bằng đồng năng khảng 200 kg có 3 bài thơ ở mặt chuông  như sau :

Bài 1:
Nghe chuông phiền não tan mây khói
Ý lặng tâm an miệng mĩm cười
Hơi thở nương theo về chánh niêm
Vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi

Bài 2:
Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới
Xa xôi tăm tối cũng đều nghe
Những ai lạc bước mau dừng lại
Tỉnh giấc hôn mê thấy nẽo về

Bài 3:
Văn chương khấu hướng huệ trưởng càn  khôn
Pháp giới chúng sanh đồng đăng bỉ ngạn
Nhất vi u ám tất giai văn
Nhất thiết chúng sanh thành chánh giácTrống được khoét từ thân gỗ  . Đường kính khoảng 0,6 mét  dài khoảng 1,1 métIn ra