Hình ảnh Chùa Lý Hòa đang xây dựng

Chùa Lý Hòa đang được xây dựng, về phần thô cơ bản đã gần xong. Để bà con tiện theo dõi chúng tôi sẽ cập nhật liên tục hình ảnh về Chùa Lý Hòa đến ngày khánh thành. Sau đây là hình ảnh Chùa Lý Hòa đang xây dựng được chụp và ngày 11 tháng 11 năm 2011. ( ảnh do Bác Phan Hải cung cấp)
In ra


BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.