Dáng Mẹ

Em đưa anh về trong lòng mẹ yêu thương

Bài giảng lắng sâu gợi lòng ai đó

Bao đêm dài trước ngõ


Dáng mẹ hao gầy trong ngóng chờ con

Dẫu mai đây có được vuông tròn

Năm tháng đi qua cảm ơn lòng mẹ

Ôi tảo tần nuôi con thuở bé

Đến bây giờ chưa được nghĩ mẹ ơi!

Cánh võng năm xưa tiếng hát nghẹn lời

Kháng chiến đi qua khoảng trời bình lặng

Ôi bóng mẹ già lưng còng cháy nắng

Đôi mắt quầng bao nổi suy tư

Bài giảng hôm nay lòng mẹ hiền từ

Thắp sáng hồn con tỏa bao hồn trẻ

Dẫu mai ngày mưa nguồn chớp bể

Vẫn nhớ về dáng mẹ yêu thương

                                                       Cao Thị Châu


BCH Hội CGC xã Hải Trạch


In ra