Diễn ca "Lý Hòa quê mẹ ta ơi" chương II


Chương : II 
 ( Khái quát và phong tục tết cổ truyền làng Lý Hòa )
Ôi Lý Hòa quê hương ta đó
Cảm ơn trời ban tặng thiên thời
Có sơn, có thủy hữu tình
Non xanh nước biếc, có đình linh thiêng
Hãy quá bộ vào làng thưởng ngoạn
Có nơi nào trù phú bằng đây
Cả làng san sát nhà xây
Một ngôi đình cổ tọa ngay giữa làng.

Trên khoảnh đất ngôi chùa Vĩnh Phước
Bị đạn bom Mỹ phá điêu tàn
Nay nhờ con cháu lòng thành
Cúng dường xây lại chùa làng hơn xưa.

Làng ngày xưa rất nhiều đền miếu
Nghè Long Vương, Điện Thánh, chùa Dinh
Hàng năm đoan ngọ tháng năm
Xôi chè hoa quả cúng đơm linh đình.

Làng bốn xóm có nghè có ấp
Có nhà thờ tổ họ uy nghi
Xuân thu tứ quý nhị kỳ
Hoặc ngày chạp mả định kỳ khói hương.

Cứ hàng năm xuân về tết đến
Cả làng vui chuẩn bị cỗ thờ
Bánh in, bánh nổ, bánh bò
Mứt gừng, mứt bí… trổ nghề tài hoa.

Ngoài bánh chưng dưa hành thịt lợn
Còn cây nêu không thể nào quyên
Tết về làng  Lý mà xem
Bảy ngày nêu mọc vui xuân rợp trời.

Ba ngày tết chèo bơi rộn rã
Vui trong làng vui cả làng bên
Bốn thuyền mãi miết đua tranh
Kẻ hò người hét tiếng vang rộn ràng.

Trong các lễ đình chùa cúng tế
Hoặc cầu mùa chôn cất cá Ông
Có đoàn chèo cạn hai hàng
Có đội múa quạt, có phường múa đăng.

Chơi bài chòi cũng là dân dã
Múa Long Lân cũng quá điệu nghề
Mỗi lần tết đến xuân về
Trung thu trăng sáng hả hê trẻ mừng.In ra