Lạ chưa

Lạ chưa cũng một khoảng trời
Bên mưa bên nắng như chơi trốn tìm
Đò chiều vấp một ánh nhìn
Lạ chưa cũng phải kiếm tìm khôn nguôi


Lạ chưa cũng một con người
Khi khóc tức tưởi khi cười hả hê
Lạ chưa cũng một con đê
Bên trong nước ngọt bên tê mặn mòi
Tôi đi gần trọn cuộc đời
Vẫn chưa giải hết những lời, lạ chưa ?


                                                  Phan Sĩ Linh
In