Dấu chân

Xin giữ lại dấu chân xưa
Dấu chân bên lề cỏ
Một lối mòn nho nhỏ
Trường làng tình thầy trò
Gắn bó yêu thương

Nay trường làng
Khang trang ngói đỏ
Dấu chân xưa bên lề cỏ
Kỹ niệm một thời còn đó
Thành con đường dài tương lai.

                                        20-11-1995
                                       Hồ Đình Ty

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Vui, nhộn he