Danh sách đề nghị hỗ trợ xây nhà tình nghĩa

Danh sách đề nghị hỗ trợ xây nhà theo đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở năm 2011 (Theo Quyết định số 03/QĐ-MT ngày 22/11/2011 của Ban vận động Ngày vì người nghèo xã Hải Trạch)


TT
         Họ và tên
Địa chỉ
Mức hỗ trợ theo QĐ 4567 -QĐ UBMT Huyện (đồng/nhà)
Quỹ VNN Tỉnh hỗ trợ thêm
(đồng/nhà)
1.      
Phan Xuân Hạnh
Ngoại Hòa
7.200.000đ
5.000.000đ
2.      
Hoàng Thị Mỹ
Thượng Hòa
7.200.000đ
5.000.000đ
3.      
Bùi Thị Lét
Thượng Hòa
7.200.000đ
5.000.000đ
4.      
Phạm Thi Lý
Thượng Hòa
7.200.000đ
5.000.000đ
5.      
Hồ Thị Vẻn
Thượng Hòa
7.200.000đ
5.000.000đ
6.      
Lê Thị Xếp
Trung Hòa
7.200.000đ
5.000.000đ
7.      
Nguyễn Văn Linh
Trung Hòa
7.200.000đ
5.000.000đ
8.      
Phan Thị Hạnh
Trung Hòa
7.200.000đ
5.000.000đ
9.      
Trần Thị Hường
Trung Hòa
7.200.000đ
5.000.000đ
10.  
Đổ Quốc Lý
Nội Hòa
7.200.000đ
5.000.000đ
11.  
Phan Thị Út
Nội Hải
7.200.000đ
5.000.000đ
12.  
Hoàng Thi Thủ
Nội Hải
7.200.000đ
5.000.000đ
13.  
Phạm Văn Khôi
Nội Hải
7.200.000đ
5.000.000đ
14.  
Phan Thị Tám
Xóm Cồn
7.200.000đ
5.000.000đ
15.  
Nguyễn Thị Hoài
Tân Lý
7.200.000đ
5.000.000đ
16.  
Hồ Quốc Phú
Tân Lý
7.200.000đ
5.000.000đ
17.  
Nguyễn Đức Xậy
Tân Lý
7.200.000đ
5.000.000đ
18.  
Phan Văn Hậu
Tân Lý
7.200.000đ
5.000.000đ
19.  
Phạm Thị Hoa
Tân Lý
7.200.000đ
5.000.000đ
20.  
Hoàng Thị Thơm
Quốc Lộ IA
7.200.000đ
5.000.000đ
21.  
Nguyễn Thị Chợi
Quốc Lộ IA
7.200.000đ
5.000.000đ

(Nguồn UBMT TQVN xã Hải Trạch)

Không có nhận xét nào: