Hải Trạch - Thẩm định hồ sơ

Sáng nay 7/12/2011. Ban chính sách  xã Hải Trạch kế hợp với Phòng Lao động Thương binh và  Xã hội Huyện Bố Trạch  tổ chức họp thẩm định hồ sơ hưởng chế độ bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007 và Nghị định số 13/2010..

Qua khảo sát hồ sơ số lương người được hưởng chế độ trong đợt này là 25 người trên tổng số 30 người được xét đợt này


Bài viết này bản quyền củalyhoa.vn!

Không có nhận xét nào: