Mưa

Dầm dề mưa mãi mưa ơi
Hãy thương một chút em tôi tới trường
        Sáng ra cỏ nặng hơi sương
Trưa về gió bấc dặm trùng ai hay
        Mưa chi mưa mãi suốt ngày
Đẻ lòng nặng những buồn thay đến giờ
        Tháng năm ai có hững hờ
Biết không mưa gió mà chờ nhau đi
        Mưa hoài chẳng nhớ điều chi
Mà như mắc nợ những gì còn vương
        Thương em giải gió dầm sương
Kịp giờ lên lớp dặm trường ai hay?

                                                 Cao Thị Châu


Đá nhảy Lý Hòa

1 nhận xét:

Hồ Nôốc nói...

sáng ra cỏ nặng phơi sương
trưa về gió bấc dăm trường ai hay
mưa chi mưa mãi thế này
để lòng nặng trĩu đắng cay tận giờ
tháng năm xin chớ hững hờ
tưởng không mưa gió để chờ nhau đi
ai ngờ mưa suốt thế ni
hay còn mắc nợ những gì còn vương
thương em dãi gió dầm sương
kịp giờ lên lớp,dặm trường ai hay
(cho tôi chữa lại ý thơ này)