Lịch công tác tuần 1/1/2012

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                        ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

                                         LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
                                                   TUẦN 1 THÁNG 1 NĂM 2012


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
 Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2     2.1.12
Thuân
Trang
Thuân
Lựu
Thuân
Phượng

Phương,Phong( bù T7) Trang( bùT7)
Lựu( bù CN)
3       3.1.12
Lựu
Phong
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng

Thuân Trang (bù Tết)
Phong (bù Tết)

4      4.1.12
Phong
Lựu
Thuân
Thuân
Trang
Phương Phong
Lựu, Hoa (bù Tết )

Phượng( bù Tết )
5       5.1.12
Phượng
Thuân
Thuân
Lựu
Trang
Phượng  Phương
Phong, C.Hoa( bù T7)Thuân( bù tết)
Phương( B.Tết)
6       6.1.12
Trang
Phương
Thuân
Thuân
Trang
Phong Phương
Phượng

Lựu( Bù T)
7       7.1.12
Phương
Phượng
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Trang,Thuân,Hoa Phượng,Phong

CN     8.1.12
Thuân
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Phương,Lựu,Trang Hoa,PhongCÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày

       Ghi chú
2
Làm việc bình thường

3
Làm việc bình thường
4
Làm việc bình thường
5
Làm việc bình thường
6
BS Thuân,Hoa Quyết Toán thuốc bệnh viện ĐK
7

Cn

TRƯỞNG TRẠM                                                           NGƯỜI LÊN LỊCHKhông có nhận xét nào: