Say

               Tặng 
                          Thanh Minh cô giáo mới vào nghề


Một vui say cốc rượu nồng
Đừng quy đôi trẽ say lòng yêu nhau
Riêng em say đắm canh thâu
Trang sách giáo án, ngửa đầu trăng treo
Chập chờn con trẻ vui reo
Tỉnh mơ đến lớp say theo phấn tròn.

                                                                              Trường T.H C S Hải trạch
                                                                                              1198
                                                                                Phạm Văn Phường

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.