Đá nhảy

Đá chẳng nhảy đâu

Chỉ thấy đá ngồi

Sống lô xô vô hồi vô tận

Trưa nắng đỏ lưng đèo hoa mận

Chiều ân tình tím ngắt hoàng hôn


                                       Hồ Đình Ty

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.