Đá nhảy

Đá chẳng nhảy đâu

Chỉ thấy đá ngồi

Sống lô xô vô hồi vô tận

Trưa nắng đỏ lưng đèo hoa mận

Chiều ân tình tím ngắt hoàng hôn


                                       Hồ Đình Ty

Không có nhận xét nào: