Hình ảnh tiến độ thi công Trường Mầm Non Lý Hòa

Hình ảnh tiến độ thi công Trường Mầm Non Lý Hòa tính đến ngày 21/12/2011Không có nhận xét nào: