Đành thế thôi


Trường cũ xa rồi , đò cũng xa
Người về bến đậu chốn quê nhà
Bàn chân hôm ấy dần xa vắng
Thoáng mờ vết sạm trước thềm ra

Bạn cũ còn đây bớt tâm giao
Chẵng đẩy đò ngang nặng tay sào
Đò ra giữa bến đò quay lái
Chồng chành mái nặng,sóng lao xao


Thấu tỏ lòng ta phượng vĩ ơi
Dẫu có duyên nhau vẫn đất trời
Cuộc sống đời thường vươn vai gánh
Vẫn biết phai mờ, đành thế thôi
                                                  6-2006
                                          Phạm Văn Phường

Không có nhận xét nào: